Welkom bij Haptonomie Oss!

Wat is haptonomie?

In feite is haptonomie geen geneeswijze of therapie maar een benaderingswijze:
hoe gaan we bijvoorbeeld met elkaar om, in hoeverre staan wij in contact met onszelf.

Verschillende vormen:

Haptonomie heeft verschillende vormen van begeleiding/therapie.
Meer informatie over deze vormen staat onder het kopje Begeleiding.


Boom in de lente, mooi in de bloeiWesthaag 5         5346 LA         Oss         T 0412 651547         E inekealards@zonnet.nl